زامیفولیا سبز با گلدان حصیری

420,000 تومان

گیاهان آپارتمان پر فروش