زامیفولیا سبز با گلدان فلزی استوانه ای بلند

580,000 تومان

گیاهان آپارتمان پر فروش