فیکوس سبز با گلدان سرامیکی سفید شیاری

270,000 تومان
ارتفاع گیاه و گلدان 90 سانتیمتر، 75 سانتیمتر، 70 سانتیمتر
ارتفاع گیاه (حدودی) 50 سانتیمتر
سایز گلدان 20*40 سانتیمتر، 25*25 سانتیمتر، 20*20 سانتیمتر
ارتفاع پایه ندارد
جنس گلدان سرامیکی
جنس پایه ندارد
رنگبندی گلدان سفید
زهکش گلدان دارد


گیاهان آپارتمان پر فروش