فیکوس سبز با گلدان سرامیکی سفید استوانه ای کف گرد

270,000 تومان
ارتفاع گیاه و گلدان 90 سانتیمتر، 85 سانتیمتر، 80 سانتیمتر، 75 سانتیمتر
ارتفاع گیاه (حدودی) 50 سانتیمتر
سایز گلدان 20*40 سانتیمتر، 25*35 سانتیمتر، 15*30 سانتیمتر، 25*25 سانتیمتر
ارتفاع پایه ندارد
جنس گلدان سرامیکی
جنس پایه ندارد
رنگبندی گلدان سفید
زهکش گلدان داردگیاهان آپارتمان پر فروش