زامیفولیا سبز با گلدان فلزی سفید تورینگ مخروطی بلند

410,000 تومانگیاهان آپارتمان پر فروش