زامیفولیا سبز با گلدان سرامیکی سفید استوانه ای کف صاف

400,000 تومان


گیاهان آپارتمان پر فروش