یوکا با گلدان سرامیکی سفید شیاری

370,000 تومان
ارتفاع گیاه و گلدان 100 سانتیمتر، 85 سانتیمتر، 80 سانتیمتر
ارتفاع گیاه (حدودی) 60 سانتیمتر
سایز گلدان 20*40 سانتیمتر، 25*25 سانتیمتر، 20*20 سانتیمتر
ارتفاع پایه ندارد
جنس گلدان سرامیکی
جنس پایه ندارد
رنگبندی گلدان سفید
زهکش گلدان دارد


گیاهان آپارتمان پر فروش