کود افزایش حاصلخیزی خاک

کود افزایش حاصلخیزی خاک

24,500 تومان

کود افزایش حاصلخیزی خاک و جذب عناصر غذلیی

هیومیفول (HUMIFULL)

اسید هیومیک، اسید فولویک و پتاسیم

عملکرد: افزایش حاصلخیزی خاک و جذب عناصر غذلیی

زمان مصرف: تمامی مراحل رشدی گیاه

میزان مصرف: یک پیمانه  از پودر را در یک لیتر آب حل و جهت آبیاری گلدان ها استفاده نمایید.

گیاهان آپارتمان پر فروش