کود تحریک رشد طبیعی و ریشه زایی

کود تحریک رشد طبیعی و ریشه زایی

42,500 تومان

کود تحریک رشد طبیعی و ریشه زایی انواع قلمه و پاجوش

جلبک دریایی (Kelp)

ترکیبات: عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم (Ascophyllum nodosum)

گیاهان آپارتمان پر فروش