کود بر طرف کننده زردی برگ

کود بر طرف کننده زردی برگ

28,500 تومان

کود بر طرف کننده زردی برگ های جوان

عملکرد: افزایش رشد و ترمیم  گیاه 

زمان مصرف: تمامی مراحل رشدی گیاه

میزان مصرف: یک پیمانه  از پودر را در یک لیتر آب حل و جهت آبیاری گلدان ها استفاده نمایید.

گیاهان آپارتمان پر فروش