کود تقویتی کاکتوس 30-5-15

کود تقویتی کاکتوس 30-5-15

24,000 تومان

کود تقویتی مخصوص کاکتوس  30-5-15

عملکرد: تقویت گیاه و  افزایش کیفیت میوه

زمان مصرف: بعد از تشکیل میوه

میزان مصرف: یک پیمانه  از پودر را در یک لیتر آب حل و جهت آبیاری گلدان ها استفاده نمایید.

گیاهان آپارتمان پر فروش