کود مخصوص گیاهان همیشه سبز 20-20-20

کود مخصوص گیاهان همیشه سبز 20-20-20

24,500 تومان

کود مخصوص گیاهان همیشه سبز 20-20-20

عملکرد: افزایش رشد گیاه

زمان مصرف: تمامی مراحل رشدی گیاه

میزان مصرف: یک پیمانه  از پودر را در یک لیتر آب حل و جهت آبیاری گلدان ها استفاده نمایید.

گیاهان آپارتمان پر فروش