نوع گیاه بن سای

گلدان گیاه بن سای

ویژگی گلدان بن سایسایز گلدان بن سای

بن سای به گیاهانی اطلاق می شود که به صورت طبیعی دارای اندازه های بزرگی هستند ولی برای نگهداری در محیط هایی با فضای کم، کوچک سازی شده اند.

خاستگاه اصلی فرایند بن سای، چین، تایلند و به ‌طورکلی شرق و جنوب شرق آسیا است و عمری در حدود 2 قرن دارد.

واژه بن سای یا درختچه ‌های مینیاتوری ژاپنی، در ایران به صورت های بونسای، بنسای و بون سای نیز نوشته می شود.

اساس بن سای بر مبنای فرایند نگهداری و پرورش درختان یا گیاهان، درگلدان های نسبتا کوچک و تیمار آنها با روش های خاص، برای رساندن به سنی مشخص گفته می شود که این فرایند نیمی هنر و نیمی فن باغبانی است.

برای تعیین بهترین مکان برای نمایش بن سای هایتان باید بدانید چه نوع درختی دارید و بایدها و نبایدهایش چیست. اکثر گونه های بن سای درخت هایی مانند سرو کوهی, کاج و صنوبر در فضای هستند که باید در معرض فصول مشابه با همتایان بزرگ تر خود قرار گیرند.

بن سای های فضای باز هم شامل درختان برگریز هستند, به این معنی که برگ ها با فصل ها تغییر می کنند اینها عبارتند از افرا, نارون و چهل سکه. روی لبه پنجره آشپزخانه و یا روی میز قهوه آنها را قرار ندهید، بله، بن سای یک درخت است و درختان گیاهانی برای فضای باز هستند.

مگر اینکه بن سای شما سریسا یا انجیر باشد، آن ها را هم، تا جایی که ممکن است بیرون نگه دارید. چند گونه دیگر برای بن سای وجود دارد که داخل خانه را تحمل خواهند کرد، اما هیچ یک از آن ها واقعاً در داخل خانه رشد نمی کنند و همه آن ها مشکلاتی را در آنجا خواهند داشت. بیشتر آن ها می میرند.

گیاهان آپارتمان پر فروش